Stora torget, Falun

ett torg i Falun

Stora torget är ett sluttande, kullerstensbelagt torg i Falun.

Stora torget med Falu rådhus och Kristine kyrka.

Vid Stora Torget ligger Falu rådhus och Kristine kyrka. I den övre delen, mot Åsgatan och Kristine kyrka, står Engelbrektsmonumentet av Karl Hultström.