Stockholms hospital

medeltida hospital i Stockholm
Ej att förväxla med Konradsberg.

Stockholms hospital var två olika hospital belägna i Stockholm, Uppland, under medeltiden. Det första hospitalet omnämns första gången 1278 och var beläget ungefär vid dagens Klara kyrka. Omkring 1280, kort efter inrättningens första omnämnande i de historiska källorna, lät ärkebiskopen av Uppsala stift avveckla hospitalet och överföra dess tillgångar till Enköpings hospital.[1] Under mer än 100 år stod Stockholm utan hospital; inte förrän 1418 är ett nytt hospital under uppförande.[1] Det nya hospitalets helgades åt Sankt Göran.[2] Sankt Görans hospitals läge är inte fastställt, men det kan ha varit beläget strax norr om nuvarande Gustav Adolfs torg.[1]

1527 flyttades hospitalet till det då utrymda GråbrödaklostretGråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmen, och 1531 flyttades även Helgeandshusets verksamhet dit, varvid de två institutionerna slogs ihop.[1]

Genom kung Gustav Vasas brev 21 februari 1551 flyttades hospitalsverksamheten från Gråmunkeholmen till Danviken.[3]

Se ävenRedigera

KällorRedigera