Öppna huvudmenyn

Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör är en kammarkör bestående av runt 30-40 elever ur Stockholms Musikgymnasium som huserar i Kungsholmens Gymnasium. Man strävar efter att ha en jämn fördelning mellan elever från de olika årskurserna för att hindra att körens kvalitet varierar beroende på huruvida elever ur årskurs ett, två eller tre dominerar. Av sångpraktisk anledning eftersträvas även en jämn fördelning mellan stämmorna.

Kören grundas 1989 av Gary Graden som då var lärare på Stockholms Musikgymnasium.

Kören leds sedan hösten 2002 av Helene Stureborg.

Kören har genom åren gett konserter i många olika delar av världen. Däribland kan nämnas körtävlingar i Tours och Cork samt körfestivaler i Usedom och Basel.

Kören har genom åren släppt två skivor. Den första "God Jul" släpptes 2005 och den senaste skivan "Ave Maria" släpptes i december 2010.