Öppna huvudmenyn

Stockholm Resilience Centre är en internationell forskningsenhet vid Stockholms universitet, vilken inbegriper olika discipliner. Den grundades 2007.

Stockholm Resilience Centre:s forskning är inriktad på miljö och hållbar utveckling med fokus på så kallade socialekologiska system, system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus för forskningen står systemens resiliens, det vill säga deras förmåga att klara av störningar och förändringar, för att kunna fortsätta att utvecklas.

Forskningen integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap och har som mål[förklaring behövs] att bidra till en värld med bibehållen produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.[förklaring behövs]

Stockholm Resilience Centre innefattar ett magisterprogram och en doktorandskola, samt håller fristående kurser.

Föreståndare är sedan 2019 Line Gordon.

Externa länkarRedigera