Ett stjärnformat område eller en stjärnkonvex mängd är inom matematik ett område i ett reellt eller komplext vektorrum där det finns en punkt så att det för varje gäller att hela förbindelsesträckan mellan och ligger i . Det vill säga

En stjärnkonvex mängd behöver inte vara konvex i den vanliga betydelsen.
En mängd som inte är stjärnkonvex.

för alla och . Man säger att är stjärnformat med avseende på x0.

ExempelRedigera

  • Varje konvex mängd är stjärnformad med avseende på alla sina punkter.
  • Om A är en mängd med punkter i Rn så är mängden
 
en stjärnkonvex mängd som är stjärnformad med avseende på origo.

Externa länkarRedigera