Stjärneholms borgruin ligger i Skurups kommun i Skåne. Borgen uppfördes av den danske rikshovmästaren Mogens Gyldenstjerne vid 1500-talets början så att den kunde motstå artillerield och blev den enda i sitt slag i Skåne.[1] Den hade vallgrav och vindbrygga men var trots allt ingen riktig försvarsanläggning. Från 1613 ingick byggnaden i Svaneholms gods. Huset var rivet 1627.

Idag finns rester av huvudbyggnaden och två flyglar kvar. Även utanför vallgraven finns en vall som skiljer anläggningen från slättlandet i syd som är en del av den torrlagda Näsbyholmssjön.

Det första publicerade fyndet i Sverige av dvärgandmat (Wolffia arrhiza) påträffades i vallgraven, där växten fanns i rikliga mängder[2]. I landskapet omkring hittas bland annat gullviva, Sankt Pers nycklar och rapunkelklocka (Campanula rapunculus).

Referenser redigera

  1. ^ Anders Ödman. Glimmingehus nr 7 i serien Svenska kulturminnen. 2004. ISBN 91-7209-064-2
  2. ^ Niklas Aronsson (2013). ”Dvärgandmat - ny art för Norden funnen i Skåne”. Vilda Växter (Uppsala: Svernska Botaniska Föreningen (SBF)) (2): sid. 7. ISSN 2001-6700. 

Källor redigera

  • Informationstavla på plats av Länsstyrelsen i Skåne