Det finns flera personer med namnet Stina Bergman: