Stiftelsen för Åbo Akademi

finländsk stiftelse rill förmån för Åbo Akademi och finlandssvenskt kulturarbete

Stiftelsen för Åbo Akademi är en finländsk stiftelse grundad 1917.[1] Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt delta i att upprätthålla universitetet Åbo Akademi och att också i övrigt stöda och främja finlandssvenskt kulturarbete, framför allt vetenskaplig forskning. Ordförande för stiftelsens styrelse är politices magister Stefan Wallin och som delegationsordförande fungerar ekonomie magister Timo Ketonen[2].[3]

Historia redigera

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades den 18 juni 1917 på initiativ av 35 privatpersoner. Grundkapitalet var 3,47 miljoner dåtida mark. Ändamålet var att med avkastningen av det donerade kapitalet grunda och upprätthålla en högskola i Åbo med svenskt undervisningsspråk under namn av Åbo Akademi. Åbo Akademi grundades år 1918 och upprätthölls utan stöd av varken stat eller kommun fram till medlet av 1950-talet. År 1956 fick Åbo Akademi sitt första statsbidrag som motsvarade 4 procent av akademins totala budget. Från och med 1963 utföll bidraget som lagstadgat statsunderstöd. Åren 1970-1981 uppgick statsbidraget till 75 procent av verksamhetskostnaderna. Slutligen år 1981 förstatligades Åbo Akademi, som det sista privata universitetet i Finland. Stiftelsen och universitetet skildes då åt juridiskt och ekonomiskt och Stiftelsen för Åbo Akademi fick nya stadgar och en ny roll.[4]

Verksamhet redigera

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett kapital på cirka 800 miljoner euro, varav ca 60 procent är aktier, 30 procent är fastigheter och 10 procent är ränteinstrument.[2] Den årliga utdelningen beror på kapitalets avkastning men de senaste åren har stiftelsen delat ut 15-20 miljoner euro per år till vetenskap, forskning och kultur. Den största bidragsmottagaren är Åbo Akademi. År 2017 var stödet till akademin totalt 15,7 miljoner euro. I summan ingår marknadsmässig hyra och skötselkostnader för de fastigheter som stiftelsen äger och överlåter vederlagsfritt till akademin.[5]

Stiftelsen driver tre museer, Ett hem, Sibeliusmuseum och konstnärshemmet Casa Haartman samt understöder Åbo Svenska Teater genom att överlåta Finlands äldsta teaterhus till teaterns förfogande vederlagsfritt. Museiskeppet Sigyn ägs av Stiftelsen för museifartyget Sigyn, en stiftelse som är grundad av Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi.[6] Stiftelsen för Åbo Akademi innehar 10 % av bolaget Life on a Leaf Oy Ab. Föreningen Life on a Leaf har som syfte att bedriva och främja ett samarbete mellan konst, arkitektur, akademisk forskning och ekonomi med en urban miljö som präglas av fantasi och kreativitet som mål.[7]

Stiftelsen för Åbo Akademi stöder vetenskaplig forskning via bland annat Donnerska institutet. Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi. Donnerska institutet samlar forskare, studerande och kulturaktiva och fungerar som en knutpunkt för forskning om religion och kultur i Finland och i Norden. Donnerska institutets bibliotek inledde sin verksamhet redan år 1957 och är i dag Nordens största religionsvetenskapliga specialbibliotek. Biblioteket finns i Humanisticum (Dahlströmska palatset) på Biskopsgatan 13 i Åbo, i de vackra akademikvarteren.[8]

Referenser redigera

  1. ^ Uppslagsverket Finland (svenska) Läst 18 april 2014.
  2. ^ [a b] Lindström, Helena (26 januari 2023). ”Stiftelsen för Åbo Akademi utsåg Stefan Wallin till styrelseordförande och grundade placeringsutskott”. Stiftelsen för Åbo Akademi sr. https://stiftelsenabo.fi/stiftelsen-for-abo-akademi-utsag-stefan-wallin-till-styrelseordforande/. Läst 1 februari 2023. 
  3. ^ Stiftelsen för Åbo Akademi (svenska) Läst 18 april 2014.
  4. ^ ”Om Stiftelsen för Åbo Akademi”. Stiftelsen för Åbo Akademi sr. https://stiftelsenabo.fi/om-stiftelsen-for-abo-akademi/. Läst 3 april 2019. 
  5. ^ ”Vårt understöd till Åbo Akademi”. Stiftelsen för Åbo Akademi sr. https://stiftelsenabo.fi/understod-till-abo-akademi/. Läst 3 april 2019. 
  6. ^ ”Kulturbärande verksamhet”. Stiftelsen för Åbo Akademi sr. https://stiftelsenabo.fi/kulturbarande-verksamhet/. Läst 3 april 2019. 
  7. ^ ”Kulturbärande verksamhet”. Stiftelsen för Åbo Akademi sr. https://stiftelsenabo.fi/kulturbarande-verksamhet/. Läst 1 februari 2023. 
  8. ^ ”Bibliotek - Donnerska institutet”. 6 oktober 2021. https://www.donnerinstitute.fi/bibliotek/. Läst 1 februari 2023. 

Externa länkar redigera