Stiftelsen Stora Kopparberget vårdar och bevarar de industrihistoriskt intressanta områdena i Falu kommun där gruvbrytning och malmbrytning pågått sedan tidig medeltid i Stora Kopparbergs regi. Stiftelsens verksamhet består av Falu Gruva som besöksgruva, Gruvmuseum, Konferensanläggning, Världsarvshus innehållande reception och butik med hantverk och hemslöjd. Hantverksby med ett stort antal olika hantverkare, fastighetsvård samt uthyrning av fastigheter, försäljning av rödfärgsråvara till Falu Rödfärg.

Stiftelsen Stora Kopparbergets rödfärgsfabrik

Stiftelsen tillkom år 2000 på initiativ av STORA som numera tillsammans med finska Enso utgör skogskoncernen Stora Enso.