Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner tillhandahålls läxhjälpsprogrammet från Malmö i söder till Umeå i norr, i 45 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Verksamheten består av arvoderade universitets- och högskolestudenter som hjälper eleverna två gånger i veckan. Sedan starten 2007 har Läxhjälpen mätt och levererat tydliga resultat.[1]

Resultat från senaste åren:

  • 72% av Läxhjälpens elever når gymnasiebehörighet.
  • 83 % har höjt sitt självförtroende.
  • 86 % har fått ökad lust att studera vidare.
  • 100% av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna.

Stiftelsen Läxhjälpen har 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll. Endast föreningar som godkänns av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto. För givaren är det en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går dit de ska. Minst 75% av gåvorna ska gå till ändamålet för att en organisation ska få behålla sitt 90-konto.[2]

HistoriaRedigera

Stiftelsen Läxhjälpen grundades 2007 av Harald Ullman. Efter att ha följt skoldebatten ville han göra något konkret för att hjälpa fler unga att klara skolan. I september 2007 anställdes Maria Arneng som projektledare och inom kort startades Läxhjälpen, med syftet att ge läxhjälp till ungdomar som behöver extra hjälp för att klara skolan. Ambitionen var att fler elever skulle uppnå betygsmålen för att komma in på gymnasiet, och därigenom skapa sig bättre förutsättningar för att påverka sin framtid.

Sedan starten 2007 har tusentals elever nått gymnasiebehörighet och getts förutsättningar att forma sin egen framtid genom läxhjälpsprogrammet.

FinansieringRedigera

Läxhjälpen samarbetar med företag, stiftelser, kommuner och skolor. Som samarbetspartner till Läxhjälpen ges man möjlighet att verka på lokal nivå – i en specifik skola, område eller ort – eller möjlighet att stötta Läxhjälpens arbete nationellt och på flera orter.

Utöver att stötta elevplatser i läxhjälpsprogrammet adderas ett antal mervärden till Läxhjälpens samarbetspartners. Dessa mervärden kan innefatta aktiviteter kring medarbetarengagemang, kommunikation eller nätverkande.[3]

UtmärkelserRedigera

  • 2012 tilldelades Läxhjälpens generalsekreterare, Maria Arneng, stipendium från Hugo Stenbecks stiftelse för att vara en eldsjäl och social entreprenör, som genom stiftelsen Läxhjälpen arbetar för att göra världen bättre för barn och unga.
  • 2013 blev Läxhjälpen utnämnda till uppdragsgivare i Reklamtävlingen för studenter, 48H[4].

StyrelseRedigera

  • Eva von Wernstedt, styrelseledamot
  • Tore Robertsson, styrelseledamot

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera