Steve Roper & Mike Nomad är en klassisk äventyrsserie för dagspress med en lång och brokig historia. Ursprunget kan spåras till serien "The Great Gusto", skapad av Allen Saunders och Elmer Woggon 1936. Huvudpersonen var en kringresande försäljare av mirakelmedicinen "Ka-Zowie Kure-All". Till sin hjälp hade han en indianhövding vid namn Wahoo. Det dröjde dock inte länge innan Wahoo blev så populär att han fick ta över serien helt och hållet. Redan 1937 byttes namnet till "Big Chief Wahoo". Under den här perioden var serien av mer komisk karaktär, men detta kom att ändras 1940. Då gjorde reportern Steve Roper entré, och serien blev mer realistisk både vad gäller handling och teckningsstil. 1945 byttes namnet på serien till "Steve Roper & Big Chief Wahoo", och 1947 blev det kort och gott "Steve Roper". Wahoo fanns kvar som komisk bifigur ett tag men försvann sedan för gott ur serien. Avsnitt från Roper & Wahoo-perioden har publicerats på svenska i Agent X9.

1954 blev William Overgard seriens tecknare, och 1955 efterträddes Allen Saunders av sin son John som författare. Strax därefter introducerades en figur som Overgard skapat men inte lyckats sälja in som egen serie, nämligen tuffingen Mike Nomad. Historien upprepade sig och Mike blev med tiden seriens huvudperson. 1964 byttes namnet till "Steve Roper & Mike Nomad". Det är denna period av serien som är mest känd för svenska läsare, då den under lång tid var en av huvudserierna i Seriemagasinet.

1984 lämnade Overgard serien och Fran Matera tog över som tecknare. Saunders skrev serien fram till sin död 2003. Den spökskrevs av Keith Brenner fram till dess att den lades ner den 26 december 2004.

Artikeln var, i den version den hade den 16 november 2006, helt eller delvis hämtad från Seriewikin (hos Seriefrämjandet): Steve Roper & Mike Nomad