Stenkrets är en forntida gravanläggning som består av ett antal resta eller liggande stenar. En sådan vanlig formation är den så kallade domarringen, som normalt består av sju till tolv större stenar glest placerade i en cirkel. Formen på en stenkrets kan också vara kvadratisk, trehörnig, rektangulär eller skeppsformig (skeppssättning). Cirkulära stenkretsar kan även bestå av dubbla cirklar, ibland försedda med ekrar. Markytan mellan stenarna är i regel naturlig men kan ha en låg övertorvad fyllning. Stenkretsar förekommer ofta i gravfält från järnåldern, men kan också vara ett ensamt stående monument.

Stenkrets vid Drombeg, nära Cork, Irland.

Se ävenRedigera

KällorRedigera