Stenbeck är en svensk släkt från Häggeby socken, Uppland. Släktnamnet upptogs av arrendatorn Erik Jönsson Stenbeck (död 1739) efter Stennäs kvarn i Ålands socken. Från honom härstammar samtliga ättlingar.

Erik Jönsson Stenbecks son Carl (1718–75) flyttade till Väse i Värmland där hans son Adolf Fredrik var lantmätare. En äldre bror till den förre var kyrkoherde i Stockholm och en annan i Uppsala.

Från Värmlandsgrenen kommer Hugo Stenbeck, mediamogulen Jan Stenbeck (1942–2002), dennes dotter Cristina Stenbeck och hans systrar Margareta af Ugglas och Elisabeth, gift med nobelpristagaren Gustaf Daléns dotterson Lars Silfverstolpe.

ReferenserRedigera

  • Svenska Släktkalendern 1930