Sten Julius Hallberg, född 30 september 1905 i Stockholm, död 29 september 1982, var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör.

Efter studentexamen 1924 utexaminerades Hallberg från Kungliga Tekniska högskolan 1928, blev reservofficer i Fortifikationen 1930, kapten i Väg- och vattenbyggnadskåren 1941 och teknologie doktor 1950. Han anställdes vid Statens Väginstitut 1930, var avdelningschef där 1939–1958, lektor vid Högre tekniska läroverket i Stockholm 1958 och professor i vägbyggnad vid Kungliga Tekniska högskolan 1959–1971.

BibliografiRedigera

 • Om användning av vägtjära utomlands (1932)
 • Erfarenheter från provvägen vid Bålsta under åren 1932 och 1933 (tillsammans med Nils von Matern, 1933)
 • Enkla bituminösa beläggningar på grusvägar (tillsammans med Nils von Matern, 1935)
 • Försök med dammbindningsmedel på Enebyvägen i Stockholm 1934 (1936)
 • Faktorer, som inverka på bituminösa beläggningars vattenbeständighet (1939)
 • Bomullsväv som inlägg i bituminösa beläggningar (tillsammans med Anders Hjelmér, 1941)
 • Några undersökningar av snöskärmar (1943)
 • Möjligheter att använda hård rumänsk asfalt till vägbeläggningar (1943)
 • Sambandet mellan viskositet och temperatur för bituminösa bindemedel i grafisk framställning (1945)
 • Förslag till enhetlig benämning av bituminösa bindemedel (1945)
 • Köldsprickor i gjutasfalt (tillsammans med Nils Lindholm, 1947)
 • Stenkolstjärans lämplighet som tillsats till asfalt vid ytbehandling (1948)
 • Distillation Analysis of Road Tars (tillsammans med Harry Arnfelt, 1949)
 • Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och sten i närvaro av vatten (1950)
 • Vidhäftningen mellan bituminösa bindemedel och stenmaterial och dess betydelse för vägbeläggningar (1953)
 • En metod att på arbetsplatsen kontrollera bindemedelshalten i en bituminös beläggningsmassa genom bestämning av massans specifika vikt (1953)
 • Försök med en beläggningssladd (1953)
 • Provvägen Hälsingborg-Viken-Höganäs efter 20 år (tillsammans med Rune Eriksson, 1955)
 • Försök på provvägar 1953 och 1954 (1955)
 • Kort redogörelse för oljebehandling av grusvägar (1957)
 • Försök på provvägar 1955 och 1956 (1957)
 • Försök på provvägar 1957 (1957)
 • Försök med oljegrusvägar (1958)

KällorRedigera