Statsvetenskaplig Tidskrift är en svensk fackvetenskaplig tidskrift, grundad 1897 och sedan 1919 utgiven av Fahlbeckska stiftelsen vid Statsvetenskapliga institutionen, Lund. Statsvetenskaplig Tidskrift är organ för Statsvetenskapliga förbundet. Tidskriften publicerar referee-granskade vetenskapliga arbeten och översikter om politik i bred bemärkelse, och utkommer med fyra nummer per år.

Fahlbeckska stiftelsenRedigera

Fahlbeckska stiftelsen grundades 1918 i Lund och utger Statsvetenskaplig Tidskrift samt utdelar Fahlbeckska priset till bästa doktorsavhandlingen inom det statsvetenskapliga ämnesområdet vid Lunds universitet och till bästa proseminariumuppsats i statsvetenskap i Lund.

Externa länkarRedigera