Statssocialism betecknar att staten själv äger och utnyttjar produktionsmedel och driver ekonomiska företag.

All statssocialism förkastades av 1800-talets liberalism, medan dåtidens socialister ville bygga hela det ekonomiska livet därpå. Det blev dock under 1800-talet allt vanligare att icke-socialister kom att förespråka en begränsad statssocialism, och en sådan kom också att genomföras i kapitalistiska stater, till exempel med avseende på skogar, vattenkraft, järnvägar, telekommunikation och dylikt. På samma sätt betecknades den under samma tid genomförda utvidgningen av den kommunala verksamheten som kommunalsocialism (se kommunalisering). Under 1900-talet blev statssocialismen helt genomförd i Sovjetunionen och andra socialistiska stater.

I anarkistiskt språkbruk är statssocialism en beteckning på marxism, främst använd för att skilja de olika socialistiska rörelsernas metodologi, samhällssyn och medel för att nå målen.

Se ävenRedigera

KällorRedigera