Statens Industriverk

(Omdirigerad från Statens industriverk)

Statens Industriverk (SIND), var ett statligt verk under Industridepartementet fram till 1991, då SIND, Statens energiverk (STEV) och Styrelsen för teknisk utveckling (STU) slogs samman till Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) . Grunden till ämbetsverket var Kommerskollegiums industri, mineral- och energibyråer samt från årsskiftet 1974/75 verksuppgifterna för Statens institut för företagsutveckling. Från den 1 juli 1983 var det även ansvarigt ämbetsverk för den regionala företagsutvecklingen.

Generaldirektörer och cheferRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Sveriges statskalender för åren 1979, 1983, 1984 och 1991.