Statens Industriverk (SIND), var ett statligt verk under Industridepartementet fram till 1991, då SIND, Statens energiverk (STEV) och Styrelsen för teknisk utveckling (STU) slogs samman till Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) . Grunden till ämbetsverket var Kommerskollegiums industri, mineral- och energibyråer samt från årsskiftet 1974/75 verksuppgifterna för Statens institut för företagsutveckling. Från den 1 juli 1983 var det även ansvarigt ämbetsverk för den regionala företagsutvecklingen.

Generaldirektörer och cheferRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Sveriges statskalender för åren 1979, 1983, 1984 och 1991.