Statens centrala frökontrollanstalt

före detta myndighet

Statens centrala frökontrollanstalt var en svensk statlig myndighet.

Huvudbyggnadden på Statens centrala frökontrollanstalts tidigare område.
Föreståndarbostaden.

Statens centrala frökontrollanstalt inrättades 1925 och förlades till Bergshamra gård i Solna kommun. Huvudbyggnaden revs 1929 och ersattes med en 1930 färdigställd kontors- och laboratoriebyggnad i tjugotalsklassicistisk stil, ritad av Victor Fagerström.

Frökontrollanstaltens uppgift var att ansvara för den statliga kontrollen och certifieringen av utsäde, i den utsträckning det inte var en uppgift för någon annan.

År 1928 inrättades en filial i Alnarp och 1965 en i Stora Råby i Lund.

Statens centrala frökontrollanstalt ersattes 1978 av Statens utsädeskontroll i Svalöv, vilken sedan 2006 utgör Statens jordbruksverks utsädesenhet i Svalöv. Verksamheten i Solna lades ned 1986.

Källor

redigera