Statens Ämbetshus, Mariehamn

en byggnad i Mariehamn, Åland
Statens Ämbetshus.

Statens Ämbetshus i MariehamnÅland hyser Statens ämbetsverk på Åland och dess förvaltning. Här ligger bland annat Ålands tingsrätt, Ålands förvaltningsdomstol, kriminalvårdsväsendet på Åland, Ålands tulldistrikt, skattebyrån, lantmäteribyrån och landskapsfogdeämbetet.

Externa länkarRedigera