Stänkskärm är en anordning kring fordonshjul med syfte att minimera smuts- och vattensprut.

En Chrysler 1938, med infärgade stänkskärmar.
Stänkskärm på en cykel.

För moderna bilar är denna del integrerad med karossen och kallas då framskärm och bakskärm eller flygel.

Vänster framskärm borttagen på en Chevrolet Trans Sport -99.

Cyklar har alltjämt ofta särskilda stänkskärmar.