Språkgrotesk beskriver experimentell poesi som uppstår i ett aggressivt angrepp på språket, exemplifierat av bl.a. Gunnar Ekelöf och Henri Michaux. Begreppet definieras av Per Bäckström som följer: ”Jag definierar språkgrotesken som ett aggressivt sönderstyckande av språkkroppen och ett upp-och-ned-vändande av den språkliga hegemonin. Termen grotesk, som vanligtvis brukas om bild och prosa, tillämpas här således i överförd betydelse, som en metafor för den aggressivitet som kan riktas mot dikten vid upplevelsen av språklig alienation”.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ Per Bäckström. Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska, Lund: Ellerströms förlag, 2005, s. 74.


BibliografiRedigera

  • 2005 Per Bäckström. Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska, Lund: Ellerströms förlag.
  • 2007 Per Bäckström. Le Grotesque dans l’œuvre d’Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix, Paris: L’Harmattan.
  • 2010 Per Bäckström. Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi, Lund: Ellerströms förlag.