Språket bortom logiken är en essä av Karin Boye som publicerades 1932 i tidskriften Spektrum.

I essän pläderar Boye på psykoanalytisk grund för ett personligt och hemlighetsfullt symbolspråk som skulle utforska nya, okända själsdjup. Hon menar att psykoanalysen har visat att mänsklighetens symbolförråd i mycket är gemensamt och att den nya poesin därför skulle vara begriplig för andra än författaren. Samtidigt skulle diktaren ha större möjlighet att uttrycka sin personlighet i det nya symbolspråket. Tankegången var alltså dubbel: språket bortom logiken skulle på samma gång tjäna gemenskapen och individen.

Källor

redigera
  • Den svenska litteraturen 1920-1950. Modernister och arbetardiktare, Bonniers 1989 ISBN 91-34-50865-1
  • Gunnar Brandell Svensk litteratur 1870-1970, band 2, Aldus 1975 ISBN 91-0-039847-0

Externa länkar

redigera