En spiraltrappa är en trappa som är formgiven som en spiral och liknar en korkskruv. Trappan är mycket platssparande varför den ofta används i trånga utrymmen. Trapptypen kallas även ”rund trappa” och mera sällan ”vindeltrappa” eller ”spindeltrappa”.

"Celsingtrappan" kallas spiraltrappan i Kulturhuset i Stockholm, oktober 2007.

HistorikRedigera

Spiraltrappor fanns redan under förkristen tid, exempelvis i ett av templen som uppfördes på 300-talet f.Kr. i den grekiska kolonin SelinusSicilien. Till användningsområdena hörde trånga höga utrymmen som i kyrk- eller fyrtorn eller i medeltida borgar och slott.

BeskrivningRedigera

En spiraltrappa kan bestå av trä, sten, gjutjärn, betong och stål eller en kombination av dessa. De används både utomhus och inomhus och finns huvudsakligen i tre olika grundkonstruktioner:

  • den är byggd runt en vertikal stolpe som fungerar som en bärande centrumaxel för trappstegen.
  • den är byggd runt en central öppning (trappöga) och trappstegen är fastspända i trapphusväggarna som är bärande.
  • en kombination av bärande vertikal stolpe och bärande omslutande väggar.

En specialform är spiraltrappor med dubbla trapplopp (en sorts dubbelspiral), som är anordnade över varandra och där det finns bara en enda gångriktning. Exempel härför finns i Slottet i Chambord i Frankrike. I större, mera exklusiva bostadshus från sekelskiftet 1900 utformades ofta husens kökstrappor (trappa för personalen) som spiraltrappa.

Idag används enkla, monteringsfärdiga spiraltrappor av stål i exempelvis industrimiljöer eller, mera påkostade, som arkitektoniskt, skulpturalt uttrycksmedel i ett rum eller trapphus. Exempel för den senare varianten är huvudtrappan i Kulturhuset i Stockholm som leder genom samtliga våningar. Den kallas även Celsingtrappan efter sin skapare arkitekten Peter Celsing.[1]

BildexempelRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

  • Svenska Akademiens ordbok
  • Handbok för hus-, väg och vattenbyggnad, Byggmästarens förlag, Stockholm 1964, del 6, kap 635
  • Nationalencyklopedin: Spiraltrappa
  • Ursula Baus, Klaus Siegele: Wendel- und Spindeltreppen. DVA, München 2006 (tyska)
  • Friedrich Mielke: Handbuch der Treppenkunde. Verlag Th. Schäfer, Hannover 1993 (tyska)
  • Kurt Hoffman: Stahltreppen. Julius Hoffman Verlag Stuttgart 1960 (tyska)

Externa länkarRedigera