Spelredskap är fysiska föremål som används i spel. Något/några av dem behövs i de flesta spel och lekar men undantag finns, till exempel tjugo frågor och kurragömma.