Specialidrottsförbund

idrottsförbund med speciell sportinriktning

Med specialidrottsförbund avses ett idrottsförbund som är speciellt inriktat på en viss sport.

Specialidrottsförbund i Sverige samlas i Riksidrottsförbundet. Specialidrottsförbund i Finland samlas i Valo, Finlands Idrott.