Spearmans rangkorrelation, eller bara rangkorrelation, är inom statistiken ett icke-parametriskt mått för sambandet mellan två rangordnade observationsserier, namngivet efter den engelska psykologen Charles Spearman. Spearmans rangkorrelation uppskattar hur väl sambandet mellan två variabler kan beskrivas i form av en monoton funktion. En perfekt Spearmankorrelation på +1 eller -1 uppstår när den ena variabeln är en perfekt monoton funktion av den andra.

En rangkorrelation får det perfekta värdet 1 när två variabler är monotont relaterade, även om sambandet inte är linjärt. Exemplet ovan är däremot inte en perfekt Pearson-korrelation.

Beräkning

redigera

Spearmans rangkorrelation beräknas enligt:

 

där   är skillnaden i rang och   är antalet observationer.

Exempel

redigera
Rang 1 ( ) Rang 2 ( )   ( )
1 1 0 0
2 2 0 0
3 5 -2 4
4 4 0 0
5 3 2 4
6 6 0 0

Med två rangordnade serier enligt tabellen beräknas rangkorrelationen enligt:

 

Referenser

redigera