En spansk kortlek (baraja española) har fyra sviter: "oro" (Guld), "basto" (Stav), "espada" (Svärd) och "copa" (bägare). Sviterna påminner om tarotkortens svit: mynt (pentagram), stavar, svärd och bägare. Kortleken består av 40 eller 48 kort. Varje svit är numrerad 1-7 eller 1-9 samt 10-12 de tre högsta korten är klädda och består av knekt, ryttare och kung.

Spansk kortlek, troligen från Valencia 1775