Songes är namnet på en samling 50 kortdikter av Carl Jonas Love Almqvist, tonsatta av skalden själv. Samlingen utgavs i sin helhet första gången 1849 i Törnrosens bok, Imperialoktavupplagan, Andra delen. Samlingen innehåller bland andra ”Marias häpnad” och ”Du går icke ensam”.

”Songes” betyder 'drömmar' på franska och de flesta dikterna tillkom på 1820- och 1830-talen. Stilen är enkel och naiv och motiven rör sig kring teman som död, kärlek, Gud och uppståndelsen. Dikterna präglas av drömsk religiositet och orientalisk eskapism. Almqvist sökte sig till främmande länder och andra tider, inte minst epoken då kristendomen formerades.
Songes var ursprungligen tänkta att uppföras i ett slags tableaux vivants.

När Fredrika Bremer, som inte tillhörde Almqvists vänner, hade hört några Songes skrev hon: ”Almqvist förstår himmelen; han har själv varit där och där hört — ej vad han givit oss i romaner och filosofemer — men vad han säger i toner, i musik. Han har hört himlarnas körer. Han har upptecknat dem. Ack! att jag först idag fått höra dem!”

Innehåll redigera

I. Den lyssnande Maria
II. Betraktelse
III. Martyrerne
IV. Rosalduna
V. Stellamira
VI. Herdarne i Chamouni
VII. Antonii Sång
VIII. Solavivs Sång
IX. Theodora
X. Balduins Riddare
XI. Loys
XII. Lucinda
XIII. Ragnhild
XIV. Häxan i Konung Carls tid
XV. Hjertats blomma
XVI. Marias Häpnad
XVII. Rafael och Orni
XVIII. Den drunknade Simmerskan
XIX. Fiskar-sång wid Kalmar
XX. Ojanima
XXI. Den anklagade Bruden
XXII. Aurora Hof-fröken
XXIII. Gionzeba och Leila
XXIV. Hwarför kom du på ängen?
XXV. Grafwen
XXVI. Du går icke ensam
XXVII. Min Galér
XXVIII. Frågarens Sång
XXIX. Ynglingarnes Sång
XXX. Helgedomens Ande
XXXI. Sång till Mennisko-offret
XXXII. Mainours Sång wid Eufrat
XXXIII. Alalith Diurméa
XXXIV. Ansgarii Warning
XXXV. Leonars Afsked
XXXVI. Sigurlam och Kungurlam
XXXVII. Clementia Ombrosa
XXXVIII. Biumaffos Krigssång
XXXIX. Zingari Fest
XL. Barnens Bön
XLI. Tanaqvil wid Sländan
XLII. Dianoras Klagan
XLIII. Cerauni Öckensång
XLIV. Isfendiar
XLV. Solsång
XLVI. Arrasmiha Smultronplockerska
XLVII. Fajumeh
XLVIII. Sullivan och Vallivan
XLIX. Jem
L. Werldens slut

XXX. Slutet (endast instrumentalt musikstycke utan text)