Soldan Ridderstad

svensk jurist

Carl Soldan Ridderstad, född den 20 maj 1870 i Väddö församling, Stockholms län, död den 10 november 1926 Kapellskär, Rådmansö församling, Stockholms län, var en svensk jurist, ämbetsman och godsägare. Han var brorsons son till Carl Fredrik Ridderstad och far till Sture Ridderstad.

Ridderstad avlade mogenhetsexamen i Stockholm 1888 och blev samma år student vid Uppsala universitet, där han 1893 avlade hovrättsexamen. Han var tillförordnad domhavande i olika domsagor 1895–1907, extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1907–1912, häradshövding i Jämtlands västra domsaga 1912–1922 och häradshövding i Sollentuna och Färentuna domsaga från 1922. Ridderstad blev riddare av Nordstjärneorden sistnämnda år. Han innehade Riddersholms fideikommiss från 1903. Soldan Ridderstad var i sitt första gifte (1910–1921) gift med Tottan Ekelund, senare omgift Skantze.

KällorRedigera