En sockenadjunkt var en präst med ett vikariat eller ett förordnande som nådårspredikant.[1][2] En annan benämning på sockenadjunkt var pastorsadjunkt.[3] Benämningarna kan användas synonymt, men ofta handlar det om vem som stod för lönen: kyrkoherden eller församlingen. I Karlstads stift fanns det ett stort antal tjänster av det senare slaget, som senare omvandlades till komministraturer.[4]

KällorRedigera

  1. ^ Genealogi.se
  2. ^ Johanna Aminoff-Winberg: På flykt i eget land - Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget[död länk] (sid 81), Åbo Akademi 2007
  3. ^ Genealogica.com
  4. ^ Anders Edestams herdaminne passim.