Snekkersten är en stadsdel i Helsingör. Snekkersten var ursprungligen ett fiskeläge. Även området Skotterup, som utgör en del av dagens Snekkersten, var från början ett fiskeläge.

Hamnen i Snekkersten.

Snekkersten ligger vid järnvägen Kystbanen. Det finns även järnvägsförbindelse till Hillerød via banan Lille Nord.