En snabel (Proboscis efter grekiskans pro "före" och boskein "att äta") är ett långt verktygsorgan som sitter nära eller i munnen. Ursprungligen gällde beteckningen för en förlängd nos med andningsöppningar vid nosens spets hos djur.

Närbild av en Ornithoptera euphorion som visar sin långa snabel.
Elefanten är kanske det djur som mest förknippas med snabel.