Snås

öppen pip på öppna vätskekärl

Snås är en framskjutande, uppåt öppen kort hällpip på övre kanten av ett öppet vätskekärl, till exempel en kanna, en gräddsnipa eller skopa, för att underlätta att hälla ut vätska ur kärlet utan att spilla.

Tillbringare med snås

Snås finns till exempel på det traditionella bondehushållskärlet spilkum, vars namn kommer från det lågtyska "spölkümme", som har att göra med verbet "spilla". Spillkum var ursprungligen en del av en kaffe- eller teservis.

BildgalleriRedigera

KällorRedigera