Öppna huvudmenyn

Variolisation, inokulation eller ympning var en gammal asiatisk metod för att åstadkomma ett bestående skydd mot smittkoppor. Namnet kommer från variola, vilket är latin för smittkoppor. Variolisation var en föregångare till vaccinet.

Variolisation utfördes genom att sekret från en smittkoppa rispades in i huden och ledde efter en dryg vecka till en lindrig smittkoppsinfektion utan bestående men. Metoden var inte helt ofarlig men var ändå att föredra framför en generell smittkoppsinfektion. Metoden upptäcktes troligen av en tillfällighet, då någon troligen märkte att om viruset ifråga kom in i kroppen via en hudrispa, blev personen bara lindrigt sjuk. Det är möjligt att metoden upptäcktes oberoende av varandra i Kina och Indien, eftersom de hade något olikartade tillvägagångssätt. Mameluckerna introducerade metoden i Egypten på 1200-talet. Under tidigt 1700-tal spreds metoden via Turkiet till Europa.[1] Karl XII:s livmedicus Samuel Skragge kom i kontakt med metoden i Turkiet, och ungefär samtidigt men något senare införde Lady Mary Wortley Montagu kunskaperna därom till England. Metoden praktiserades i liten omfattning i Europa därefter, eftersom den var dyr och något farlig, med ungefär 2 % dödlighet. [2]

Under slutet av 1700-talet visade Edward Jenner att man kunde uppnå immunitet mot smittkoppor genom ympning med kokoppor, vilket inte är lika riskfyllt.[3] Det var han som spred denna metoden inom läkarvetenskapen, även om det första kända fallet med inokulering och test att kokoppor fungerade gjordes av Benjamin Jesty 1774.[4]

ReferenserRedigera

  1. ^ Fenner, F., et al. "Early efforts at control: variolation, vaccination, and isolation and quarantine." History of International Public Health 6 (1988): 245-276.
  2. ^ Tessin, Carl-Gustaf "En gammal mans bref til en ung printz" (1756), senare delen, bref XVIII s.186-195
  3. ^ Nilsson, Ada (1927). Elin Wägner. red. ”Vaccination - tvång eller icke”. Tidevarvet (Stockholm) 5 (5): sid. 4-6. http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/08/1927/tidevarvet1927_5.pdf. Läst 9 mars 2019. 
  4. ^ Gross, C. P.; Sepkowitz, K. A. (1998-7). ”The myth of the medical breakthrough: smallpox, vaccination, and Jenner reconsidered”. International journal of infectious diseases: IJID: official publication of the International Society for Infectious Diseases 3 (1): sid. 54–60. ISSN 1201-9712. PMID 9831677. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9831677. Läst 22 februari 2019.