Smålands Konstarkiv är en privatägd konstinstitution i Värnamo.

Smålands Konstarkivs utställningslokal i Vandalorum
Smålands Konstarkivs tidigare lokal i Kneippfabriken vid Jönköpingsvägen i Värnamo.

Smålands Konstnärsförbund öppnade 1964 Smålands Konstarkiv i Värnamo som ett konstnärsdrivet konstgalleri. Från 1986 drivs verksamheten i stiftelseform med Värnamo kommun, Jönköpings läns landsting, Regionförbundet Södra Småland och Smålands Konstnärsförbund som huvudmän. Konstarkivet har en permanent samling av Smålandsanknuten nutidskonst och driver utställningsverksamhet.

Konstarkivet har tidigare varit inhyst i den restaurerade industribyggnaden Knäppfabriken, och har från april 2011 flyttat in i konsthallen Vandalorum.

Externa länkarRedigera