Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är en konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag på riks- och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförändringar och deras förväntningar om den närmaste framtiden.[1]

Småföretagsbarometern, som genomförts sedan 1985, omfattar företag inom det privata näringslivet med 1 till 49 anställda. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Småföretagsbarometern” (på sv-se). www.foretagarna.se. https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/smaforetagsbarometern/. Läst 25 september 2018.