Småjordbruk eller småbruk är jordbruk i liten, icke-kommersiell skala. Med andra ord räcker inte avkastningen till mer än ägarens uppehälle. Om småbrukaren saknar andra inkomster och därför är självförsörjande räknas det som subsistensjordbruk. För en småbrukare med andra inkomster blir jordbruket en bisyssla eller hobby.

En småbrukare i Kamerun.

Småjordbruk i SverigeRedigera

Svenska fastigheter för småbruk benämndes förr hemman eller torp, även om torp också kunde vara ett hus som tillhörde en herrgård eller annan större egendom. Småbruken hade lägre mantal än gårdar; mantalet var fastighetens taxeringsvärde.