Slottet Stainz är ett före detta augustinkorherrekloster i orten Stainz i Österrike. Slottet som är i privat ägo inrymmer två avdelningar av Steiermarks landsmuseum Joanneum.

1229 grundade Leuthold von Wildon ett augustinkorherrekloster. Under sin blomstringstid på 1600-talet byggdes klostret om och ut i barockstil. 1785 stängdes klostret av kejsare Josef II. Ärkehertig Johann förvärvade det före detta klostret 1840. Hans ättlingar bor fortfarande på slottet.

MuseumRedigera

På slottet finns två museala samlingar som tillhör landsmuseet Joanneum.

  • Jordbruksmuseet berättar om jordbrukslivet på 1700- och 1800-talen.
  • Jaktmuseet betraktar jakt ur ett historiskt, sociologiskt och filosofisk-etiskt perspektiv.