Slottet Ambras

museum i Österrike

Slottet Ambras är ett kejserligt bergsslott i Tyrolen, nära Innsbruck, på en klippa vid floden Inn (628 meter över havet).

Slott Ambras

Slottet var tidigare de tyrolska grevarnas huvudslott. Det är berömt genom de rika samlingar av målningar, handskrifter, rustningar, vapen m.m., som där samlades av ärkehertig Ferdinand II, son till kejsar Ferdinand I, sedan 1563 ståthållare i Tyrolen, men vilka sedan 1806 under namn av Ambraser Sammlung finns i Wien.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Ambras, 1904–1926.