Slavsändare

typ av radiosändare i FM bandet

En slavsändare är en typ av radiosändare i FM bandet, där den skickar ut samma radiovågor som huvudsändaren. Den frekvens en slavsändare använder kallas slavfrekvens.

OrsakRedigera

Orsaken till att man sätter upp en slavsändare är att man vill åstadkomma bättre yttäckning av den utsändande stationen. Det kan vara på grund av radioskugga, reflektioner (signalstudsar) i terrängen vilket orsakar utsläckningar eller konstigt ljud, eller helt enkelt att huvudsändaren inte förmår att skicka ut radiovågorna i hela det område man vill täcka. En slavsändare har oftast lägre ERP-effekt än huvudsändaren, då den bara ska ge kompletterande täckning i ett begränsat område.

UppsättningRedigera

En slavsändare monteras såpass högt att den "ser" huvudsändarens antenn. Därigenom får man en bra signal att sända vidare. Oftast tar man hela MPX-signal från huvudsändaren, och får därför med ljudsignal, pilotton, stereosignalen och RDS-informationen, och slavsändarstationen kan därför göras ganska enkel. En nackdel (om det ses som en nackdel) är att om man skriver frekvensen på sin huvudsändares RDS-Text, så kommer samma frekvens med även på slavsändarens RDS. Lyssnarna kan därför felaktigt tro att de lyssnar på huvudsändaren och inte slavsändaren.