Ett slagvapen ökar armens och handens slagförmåga. Typiska slagvapen är stridsklubba och batong. Föremål som är avsedda för andra ändamål än att vara vapen, exempelvis basebollträ eller en planka, kan även användas som slagvapen.

Se ävenRedigera