Slaget vid Lutterberg ägde rum den 10 oktober 1758 under sjuårskriget mellan en fransk styrka på 42 000 man kommenderade av Prince de Soubise och en mycket mindre engelsk-tysk styrka kommenderade av general Christoph Ludwig von Oberg.

De två arméerna mötte varandra nära staden Lutterberg i Niedersachsen. De 14 000 soldaterna, mestadels preussare, överväldigades av flera angrepp från det franska kavalleriet och var tvungna att retirera.[1] Trots det faktum att Soubise vann en avgörande seger var han långsam med att följa efter fienden. Detta fick hans överordnade i Paris att ersätta honom med Marquis de Contades.[2]

Soubise fick en marskalkbatong för denna seger.

Referenser Redigera

  1. ^ Duffy s. 116-17
  2. ^ Jacques s. 610

Litteratur Redigera

  • Duffy, Christopher. The Military Experience in the Age of Reason. Routledge & Kegan Paul, 1987.
  • Jacques, Tony. The Dictionary of Battles and Sieges, F-O. Greenwood Press, 2007.