Slaget vid Korhois var en del av Svensk-ryska kriget, och ägde rum den 6 maj 1790.

Korhois är en ort i Elimä pastorat i Nyland, Finland. Korhois ligger väster om Anjala vid en å och ett för taktiska ändamål användbart pass. Generallöjtnant F. J. B. von Platen med omkring 1 000 man gick den 6 maj 1790 över den nämnda ån och tog då de batterier som de ryska styrkorna hade uppfört där. Den svenska styrkan jagade fienden ända till Anjala kyrka. Genom denna operation, i förening med generalmajor Wilhelm Mauritz Paulis seger den 20 maj 1790 vid Keltis blev det svenska området i stort sett befriat från fienden.

KällaRedigera