Öppna huvudmenyn

Den som döms till skyddstillsyn ställs under övervakning i ett års tid. Övervakningen kan återupptas under prövotiden som löper i tre år från domsdatum. Övervakningen administreras av frivården. Förutom själva övervakningen påminner påföljden om villkorlig dom.