Skolkateder är lärarens bänk i ett traditionellt klassrum i skolorna. Förr i tiden stod katedern på en upphöjd platå, men den ordningen togs bort eftersom många tyckte att det påminde om auktoritet, ojämlikhet och stränga lärare. Vissa tyckte dock att det var bra eftersom man lättare såg läraren och vad som skrevs på svarta tavlan. Elever som muntligt redovisade något inför klassen syntes dessutom bättre.