Skolbarnsomsorg är en tidigare använd benämning på omsorg för barn i skolåldern. Begreppet avskaffades när grundskolans läroplan Lpo 94 vid terminsstarten hösten 2011 ersattes av en ny läroplan, Lgr 11. I den nya läroplanen benämns motsvarande verksamhet "fritidshem" och deltagarna kallas elever, precis som i övrig skola.[1]

Skolbarnsomsorgen (SBO) bestod främst fritidshem och familjedaghem och anordnades i Sverige i anslutning till förskoleklass och grundskola fram till dess barnet fyllde tretton år. Från tio års ålder brukade ofta skolbarnsomsorgen arrangeras i form av så kallad fritidsklubb. Inom skolbarnsomsorgen arbetade förskollärare, fritidspedagog och barnskötare.

Det var vanligt att grundskolor integrerade skolbarnsomsorgen med förskoleklass och grundskola upp till årskurs 2.

I de nya bestämmelserna är alltjämt åldersgränsen tretton år.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. Läst 23 april 2015