Skogslänen i Sverige är enligt Statistiska centralbyrån de fem länen i Norrland plus Dalarnas län och Värmlands län, alltså Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.[1] Begreppet skogslänen används av svenska myndigheter, och är därför att anse som en officiell benämning på regionen.

Skogslänen utgör 70,2 procent av rikets landareal.[2][a] De har 72,6 procent av skogsmarken[2] och 69,6 procent av den produktiva skogsmarken[3]. Sammantaget är alltså skogslänens andel av rikets produktiva skogsmark lägre än deras andel av rikets landareal. Detta förklaras av de stora områden i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län som är kalfjäll, myrar och annan improduktiv mark.[2] De fyra sydligare skogslänen är betydligt mer skogtäckta än riksgenomsnittet.[4][2]

Se ävenRedigera

AnmärkningarRedigera

  1. ^ Procentsatser har beräknats på grundval av uppgifter i tabeller i anfört arbete.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Markanvändningen i Sverige: Sjunde utgåvan”. Statistiska centralbyrån. 2019. sid. 14. https://www.scb.se/contentassets/eaa00bda68634c1dbdec1bb4f6705557/mi0803_2015a01_br_mi03br1901.pdf. Läst 30 april 2019. 
  2. ^ [a b c d] ”Markanvändningen i Sverige: Sjunde utgåvan”. Statistiska centralbyrån. 2019. sid. 31. https://www.scb.se/contentassets/eaa00bda68634c1dbdec1bb4f6705557/mi0803_2015a01_br_mi03br1901.pdf. Läst 30 april 2019. 
  3. ^ ”Markanvändningen i Sverige: Sjunde utgåvan”. Statistiska centralbyrån. 2019. sid. 44. https://www.scb.se/contentassets/eaa00bda68634c1dbdec1bb4f6705557/mi0803_2015a01_br_mi03br1901.pdf. Läst 30 april 2019. 
  4. ^ ”Markanvändningen i Sverige: Sjunde utgåvan”. Statistiska centralbyrån. 2019. sid. 42. https://www.scb.se/contentassets/eaa00bda68634c1dbdec1bb4f6705557/mi0803_2015a01_br_mi03br1901.pdf. Läst 30 april 2019.