Skeppsklarerare är en (auktoriserad) person som utför in- och utklarering av fartyg som anlöper och lämnar en utländsk hamn.

Skeppsklareringen innebär att man kontrollerar de handlingar som landets myndigheter kräver och att de avgifter som krävs betalas.

Källor redigera