Skatteflykt syftar i Sverige på åtgärder som vidtas enbart i syfte att undvika skatt, där skattskyldig genomför en eller flera transaktioner i främsta syfte att undvika att betala skatt.

Begreppet kan också användas för att beskriva migration från ett land till ett annat för att kunna betala mindre i skatt. Tidigare medförde mycket hög arvsskatt i Sverige att förmögna flyttade utomlands.[källa behövs]

Skatteflykt kan ses som en form av skatteplanering, men är svårt att definiera då gräns mellan legitim och illegitim skatteflykt är flytande.

Exempel redigera

Enligt EU Tax Observatory gör världens dollarmiljardärer skatteinbetalningar som motsvarar mellan 0 och 0,6% av sina förmögenheter.[1]

Tax Justice Network uppskattade 2023 att världens länder kommer förlora 4,8 biljoner dollar i skatteintäkter fram till 2033, på grund av skatteparadis.[2][3]

Se även redigera

Källor redigera